Jeg er en erfaren klinisk psykolog fra Storbritannia. Etter utdanningen arbeidet jeg i Durham i fem år på et psykiatrisk sykehus og i en poliklinikk for voksne med sterke og vedvarende mentale helseplager. Jeg arbeidet også med spesialiserte tjenester innen psykoterapi.

I 2005 flyttet jeg til Norge og etablerte en privat praksis i Sandvika. Jeg arbeider på heltid med psykologisk rådgivning og terapi for mennesker med et bredt spektrum av milde til moderate mentale helseproblemer.

Praksisen min er i dag samlokalisert med Bekkestuapsykologen. Dette er svært sentralt plassert i Bekkestua, nær busstasjonen og T-banen, og med gode parkeringsmuligheter.

Mine profesjonelle kvalifikasjoner er godkjent i Norge av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (Oslo, 18.07.2006), og jeg har full lisens til å praktisere som klinisk psykolog i Norge.

  • Doktorgrad i klinisk psykologi, (2000) University of Newcastle upon Tyne, Storbritannia
  • Bachelorgrad i psykologi, (1993) University of Stirling, Storbritannia

Det finnes to hovedgrunner til å ta kontakt med en klinisk psykolog.

Noen har behov for profesjonell hjelp fra en psykolog i forbindelse med en akutt krise (ofte knyttet til jobben eller familien). Vanligvis kan denne typen problemer løses ved hjelp av noen få samtaler. Å diskutere seg gjennom en vanskelig livssituasjon med en erfaren psykolog kan hjelpe deg til å få et nytt perspektiv eller finne frem til mulige løsninger.

Andre trenger terapi for en vedvarende og vanskelig sinnstilstand. I slike tilfeller går terapien over lengre tid, og tar sikte på å gjøre det mulig å leve med noe som kan føles umulig å bære. Problemer jeg arbeider med i terapi kan for eksempel være:

  • Problemer i personlige forhold eller i familien
  • Ettervirkninger av traumatiske opplevelser
  • Sorg og ensomhet
  • Problemer forbundet med angst og panikkanfall
  • Ubalanse i selvbildet, lav selvtillit
  • Tilstander som depresjon og tilbaketrekking
  • Vedvarende uro og grubling

Det er det som er hele problemet. Når du føler deg veldig deprimert, så klarer du ikke tenke engang.

J.D. Salinger, The Catcher in the Rye

Målet med psykoterapi er å redusere plager og bygge opp følelsesmessig velvære. I terapien utforsker vi de plagsomme følelsene, tankene eller atferdsmønstrene, for å forstå og deretter omforme det som skaper vansker og ubalanse i dagliglivet. Den terapeutiske relasjonen er unik. Den gir et trygt sted til å reflektere over «det utenkt kjente» (Bollas) og til å oppleve og omskape det man har forsvart seg mot.

Virker terapi? Ja, men du må finne en psykolog du føler du kan arbeide med og stoler på. Alt vil avhenge av dette. Noen ganger vil det kreve hardt arbeid, og du vil kunne føle deg verre før du føler deg bedre.

Psykologer benytter seg av terapeutiske modeller som er basert på omfattende forskning.

Barbara Kingsolver, The Poisonwood Bible

Virginia Woolf

Min utdanning som klinisk psykolog omfattet psykodynamisk psykoterapi, systemiske terapimodeller og kognitiv atferdsterapi. Arbeidet mitt er hovedsakelig basert på Compassion Focused Therapy. Jeg ser på psykiske plager i forhold til hva som skjedde med deg i stedet for hva som er galt med deg.  Imidlertid arbeider jeg vanligvis «integrativt», noe som betyr at etter en vurdering vil vi tenke gjennom hvorvidt vi først bør arbeide med symptombehandling eller om vi bør begynne med kilden til og innholdet i plagene. Denne prosessen vil arte seg forskjellig for hver pasient.

Terapi er en relasjon der du kan betrakte deler av deg selv som du ikke er bekvem med, lære å føle egenverd og utvikle et positivt selvbilde. Du kan finne en bedre balanse og kanskje også en ny retning å gå.