Fiona Pedersen efaren klinisk psykolog

FIONA PEDERSEN

Jeg er en erfaren klinisk psykolog fra Storbritannia. Etter utdanningen arbeidet jeg i Durham i fem år på et psykiatrisk sykehus og i en poliklinikk for voksne med sterke og vedvarende mentale helseplager. Jeg arbeidet også med spesialiserte tjenester innen psykoterapi.

I 2005 flyttet jeg til Norge og etablerte en privat praksis i Sandvika. Jeg arbeider på heltid med psykologisk rådgivning og terapi for mennesker med et bredt spektrum av milde til moderate mentale helseproblemer.

Praksisen min er i dag samlokalisert med Bekkestuapsykologen. Dette er svært sentralt plassert i Bekkestua, nær busstasjonen og T-banen, og med gode parkeringsmuligheter.

Mine profesjonelle kvalifikasjoner er godkjent i Norge av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (Oslo, 18.07.2006), og jeg har full lisens til å praktisere som klinisk psykolog i Norge.

  • Doktorgrad i klinisk psykologi, (2000) University of Newcastle upon Tyne, Storbritannia
  • Bachelorgrad i psykologi, (1993) University of Stirling, Storbritannia
Fiona Pedersen Psykolog

RELEVANT OG TILGJENGELIG

Det finnes to hovedgrunner til å ta kontakt med en klinisk psykolog.

Noen har behov for profesjonell hjelp fra en psykolog i forbindelse med en akutt krise (ofte knyttet til jobben eller familien). Vanligvis kan denne typen problemer løses ved hjelp av noen få samtaler. Å diskutere seg gjennom en vanskelig livssituasjon med en erfaren psykolog kan hjelpe deg til å få et nytt perspektiv eller finne frem til mulige løsninger.

Andre trenger terapi for en vedvarende og vanskelig sinnstilstand. I slike tilfeller går terapien over lengre tid, og tar sikte på å gjøre det mulig å leve med noe som kan føles umulig å bære. Problemer jeg arbeider med i terapi kan for eksempel være:

  • Problemer i personlige forhold eller i familien
  • Ettervirkninger av traumatiske opplevelser
  • Sorg og ensomhet
  • Problemer forbundet med angst og panikkanfall
  • Ubalanse i selvbildet, lav selvtillit
  • Tilstander som depresjon og tilbaketrekking
  • Vedvarende uro og grubling
Det er det som er hele problemet. Når du føler deg veldig deprimert, så klarer du ikke tenke engang.
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Norsk Psylologforening

Medlem av Norsk Psykologforeningen

TERAPI

Målet med psykoterapi er å redusere plager og bygge opp følelsesmessig velvære. I terapien utforsker vi de plagsomme følelsene, tankene eller atferdsmønstrene, for å forstå og deretter omforme det som skaper vansker og ubalanse i dagliglivet. Den terapeutiske relasjonen er unik. Den gir et trygt sted til å reflektere over «det utenkt kjente» (Bollas) og til å oppleve og omskape det man har forsvart seg mot.

EFFEKTIVT

Virker terapi? Ja, men du må finne en psykolog du føler du kan arbeide med og stoler på. Alt vil avhenge av dette. Noen ganger vil det kreve hardt arbeid, og du vil kunne føle deg verre før du føler deg bedre.

Psykologer benytter seg av terapeutiske modeller som er basert på omfattende forskning.

Så lenge jeg var i bevegelse strømmet min sorg ut bak meg lik det lange håret til en svømmer i vannet. Jeg visste at vekten var der, men den nådde meg ikke. Bare når jeg stoppet opp kom dens sleipe, mørke materie flytende rundt ansiktet mitt, der den grep meg rundt armene og strupen til jeg begynte å drukne. Så jeg bare lot være å stoppe.
Barbara Kingsolver, The Poisonwood Bible

PROSESS

Enhver har sin fortid lukket inne i seg som sidene i en bok han kan utenat, og hans venner kan bare lese tittelen.
Virginia Woolf

Min utdanning som klinisk psykolog omfattet psykodynamisk psykoterapi, systemiske terapimodeller og kognitiv atferdsterapi. Arbeidet mitt er hovedsakelig basert på Compassion Focused Therapy. Jeg ser på psykiske plager i forhold til hva som skjedde med deg i stedet for hva som er galt med deg.  Imidlertid arbeider jeg vanligvis «integrativt», noe som betyr at etter en vurdering vil vi tenke gjennom hvorvidt vi først bør arbeide med symptombehandling eller om vi bør begynne med kilden til og innholdet i plagene. Denne prosessen vil arte seg forskjellig for hver pasient.

Terapi er en relasjon der du kan betrakte deler av deg selv som du ikke er bekvem med, lære å føle egenverd og utvikle et positivt selvbilde. Du kan finne en bedre balanse og kanskje også en ny retning å gå.

balance

TIMEBESTILLING OG PRISER 

Møter skjer kun etter avtale og varer femti minutter.

Du kan bestille time ved å maile meg på fiona@bekkestuapsykologen.no eller ta kontakt på telefon:45911618 besvares av et sentralbord som videresendes beskjed (telefon tid kl.08:00-16:00 mandag-fredag).

En innledende vurdering gjøres vanligvis over to eller tre møter. Etter vurderingen blir vi enten enige om å møtes til terapi, eller jeg foreslår andre alternativer. Hvor lenge vi vil fortsette å møtes vil avhenge av omstendighetene og det vi arbeider med.

Individuell samtaler koster 1560kr. Hvis du er forhindret fra å komme, må du avbestille minst 48 timer før avtalt tid. Hvis ikke, må du betale hele beløpet for timen. Forsikringsselskaper (som for eksempel Storebrand, If og Gjensidige) vil ofte dekke opptil ti behandlingstimer hos en psykolog.

Pasientarkivet mitt er konfidensielt. Skriftlige rapporter blir laget bare med ditt samtykke.

Våre samtaler er konfidensielle. Det eneste unntaket er når jeg har grunn til å tro at enten du eller noen andre står i fare for å bli skadet. Da er det min yrkesplikt å informere andre.